Särskilda villkor per 2020-08-01 för varumärket Y. S. Park Distribueras av Hairucation AB

GILTIGHET

Särskilda villkor och Prislista är giltig(a) från 2020-08-01 och tills nya uppgifter publiceras.
Reservering för ev. tryckfel eller prisjusteringar från leverantör.
PRISER & BETALNING
Varje vara anges i prislista exklusive moms. Till dess att beställda varor är erlagda med
fullbetalning äger Hairucation alla varor. Betalningsvillkor 10 dagar netto

FAKTURA

Förutsättningar för att handla mot faktura är att verksamheten har svenskt organisations-
nummer eller personnummer och köparen är över 18 år samt folkbokförd i Sverige. För att

handla på faktura sedvanlig kreditkontroll som genom kreditupplysning av UC.

LEVERANSER

Alla order över 2 000 kr exklusive moms levereras fraktfritt. För eventuella mottagna
leveranser som returneras debiteras kostnad för returfrakt. Transportskador måste anmälas
inom 5 dagar från mottagandet. Anmärkningar ej gjorda inom 5 dagar godtas ej. Anmälan av
transportskada görs till yspark@hairucation.se inom 5 dagar.
Restorders levereras ej – utan måste beställas om

RETURER

Retur av defekta eller felpackade varor sker utan kostnad. Anmälan av defekt eller felpackad
vara görs till yspark@hairucation.se inom 5 dagar. Alla övriga returer bekostar köparen själv.

FÖRETAGS- och KONTAKTUPPGIFTER

Hairucation AB, Ängbäcksvägen 67, 268 33 SVALÖV,

Organisationsnummer 556928-2139

E-post: yspark@hairucation.se

Bank: Sparbanken Skåne

Bankgiro: 168-5387