Hur vi behandlar dina personuppgifter

För oss på HairUcation AB är det viktigt att värna om din personliga integritet och att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

 

HairUcation AB Integritetspolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att upplysa dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på HairUcation AB AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
HairUcation AB, organisationsnummer 556928-2139, är personuppgiftsansvarig och tar ansvar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
-e-mail
-namn
-kontaktuppgifter
-organisationsnummer/personnummer om du är kund hos oss

Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer HairUcation AB ha min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år, därefter kommer den raderas. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var finns min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av HairUcation AB AB. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring.
Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 20 september 2020.

Kontakta oss om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter.

Kontaktuppgifter i GDPR-ärenden: info@hairucation.se